MELDINGEN
1180000 - TESTOPROEP MOB
2029568 - A1 13109 Zeedijk 1012 Amsterdam 109212
0120999 - A1 13109 Zeedijk 1012 Amsterdam 109212
0120109 - A1 13109 Zeedijk 1012 Amsterdam 109212
1430270 - 2 Ongeval wegvervoer materieel Groeninx van Zoelenlaan Rotterdam ICnum 652389
2029568 - A1 13991 13342 13165 Museumplein 1071 Amsterdam 109209 109210 109211
0120901 - A1 13991 13342 13165 Museumplein 1071 Amsterdam 109209 109210 109211
0120999 - A1 13991 13342 13165 Museumplein 1071 Amsterdam 109209 109210 109211
0120342 - A1 13991 13342 13165 Museumplein 1071 Amsterdam 109209 109210 109211
0120165 - A1 13991 13342 13165 Museumplein 1071 Amsterdam 109209 109210 109211
1120124 - A2 Sint Agatha Rit: 144287
1033231 - Bellen OC 303883
2029568 - A2 Etten-Leur rit: 182262 (Directe inzet: ja)
1220628 - A2 Etten-Leur rit: 182262 (Directe inzet: ja)
1220499 - A2 Etten-Leur rit: 182262 (Directe inzet: ja)
2029568 - A2 Slootdreef ZOETMR : 16176
1523176 - A2 Slootdreef ZOETMR : 16176
1523001 - A2 Slootdreef ZOETMR : 16176
0723153 - A1 Emmeloord 68809
0726124 - A2 Utrecht 125278
0130998 - P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Museumplein Amsterdam
0130007 - P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Museumplein Amsterdam
1123106 - A2 Eindhoven Rit: 144286
2029568 - A2 13151 Turfschip 1186 Amstelveen 109208
0120999 - A2 13151 Turfschip 1186 Amstelveen 109208
0120151 - A2 13151 Turfschip 1186 Amstelveen 109208
2029568 - A1 AMBU 17305 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 170987
1420999 - A1 AMBU 17305 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 170987
1420062 - A1 AMBU 17305 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 170987
2029568 - A1 AMBU 17109 Bergse Linker Rottekade 3056LJ Rotterdam ROTTDM bon 170986
1420999 - A1 AMBU 17109 Bergse Linker Rottekade 3056LJ Rotterdam ROTTDM bon 170986
1420009 - A1 AMBU 17109 Bergse Linker Rottekade 3056LJ Rotterdam ROTTDM bon 170986
0920115 - A1 Ambu 07115 - Barneveld Rit 321780
2029568 - A1 AMBU 17166 Dirk Blaakstraat 3214DB Zuidland ZLAND bon 170985
1420999 - A1 AMBU 17166 Dirk Blaakstraat 3214DB Zuidland ZLAND bon 170985
1420066 - A1 AMBU 17166 Dirk Blaakstraat 3214DB Zuidland ZLAND bon 170985
1120241 - B2 Rosmalen Rit: 144284
2029568 - A1 Hengelolaan SGRAVH : 15127
1520999 - A1 Hengelolaan SGRAVH : 15127
1520027 - A1 Hengelolaan SGRAVH : 15127
2029568 - A1 Huisartsenpraktijk Tanthof Veulenkamp DELFT : 15114
1520999 - A1 Huisartsenpraktijk Tanthof Veulenkamp DELFT : 15114
1520014 - A1 Huisartsenpraktijk Tanthof Veulenkamp DELFT : 15114
2029568 - P 2 BRT-01 Wateroverlast Schakelweg Hoogvliet Rotterdam 172131
1400999 - P 2 BRT-01 Wateroverlast Schakelweg Hoogvliet Rotterdam 172131
1400599 - P 2 BRT-01 Wateroverlast Schakelweg Hoogvliet Rotterdam 172131
1400551 - P 2 BRT-01 Wateroverlast Schakelweg Hoogvliet Rotterdam 172131
2029568 - A1 10113 Rit 164219 Hendrik Baskeweg Den Helder
0220113 - A1 10113 Rit 164219 Hendrik Baskeweg Den Helder
0126999 - A1 10113 Rit 164219 Hendrik Baskeweg Den Helder
1120124 - A2 Haps Rit: 144283
1180000 - TESTOPROEP MOB
2029568 - sesam open!!
0502999 - sesam open!!
0502118 - sesam open!!
2029568 - B2 Breda rit: 182260
1220498 - B2 Breda rit: 182260
2029570 - A1 AMBU 17103 Bovensim 3192HB Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 170984
1120121 - A2 Uden Rit: 144281
2029569 - P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) Achterweg Nieuwkoop 169193 162131
2029568 - A1 Huisartsenpraktijk Zuidwest Brahmslaan LEIDEN : 16180
1420999 - A1 AMBU 17103 Bovensim 3192HB Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 170984
1420003 - A1 AMBU 17103 Bovensim 3192HB Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 170984
1504105 - P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) Achterweg Nieuwkoop 169193 162131
1503900 - P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) Achterweg Nieuwkoop 169193 162131
1503403 - P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) Achterweg Nieuwkoop 169193 162131
1503014 - P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) Achterweg Nieuwkoop 169193 162131
1500046 - P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) Achterweg Nieuwkoop 169193 162131
1523180 - A1 Huisartsenpraktijk Zuidwest Brahmslaan LEIDEN : 16180
1523001 - A1 Huisartsenpraktijk Zuidwest Brahmslaan LEIDEN : 16180
2029568 - A1 Etten-Leur rit: 182259
1220606 - A1 Etten-Leur rit: 182259
1220499 - A1 Etten-Leur rit: 182259
2029568 - A1 AMBU 17166 Bovensim 3192HB Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 170983
1420999 - A1 AMBU 17166 Bovensim 3192HB Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 170983
1420066 - A1 AMBU 17166 Bovensim 3192HB Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 170983
0723151 - A2 Lelystad 68808
1123125 - A2 Rit: 144280
2029569 - A1 AMBU 17118 1e Middellandstraat 3021BD Rotterdam ROTTDM bon 170981
1420999 - A1 AMBU 17118 1e Middellandstraat 3021BD Rotterdam ROTTDM bon 170981
1420018 - A1 AMBU 17118 1e Middellandstraat 3021BD Rotterdam ROTTDM bon 170981
2029568 - A2 Praktijk van Beusekom Vijverhof NWKOOP : 16164
1523164 - A2 Praktijk van Beusekom Vijverhof NWKOOP : 16164
1523001 - A2 Praktijk van Beusekom Vijverhof NWKOOP : 16164
2029568 - A1 13812 Zeedijk 1012 Amsterdam 109207
1120102 - A2 Rit: 144278
0120999 - A1 13812 Zeedijk 1012 Amsterdam 109207
0120812 - A1 13812 Zeedijk 1012 Amsterdam 109207
2029568 - A2 AMBU 17114 Noordsingel 3035EN Rotterdam ROTTDM bon 170980
1420999 - A2 AMBU 17114 Noordsingel 3035EN Rotterdam ROTTDM bon 170980
1420014 - A2 AMBU 17114 Noordsingel 3035EN Rotterdam ROTTDM bon 170980
2029569 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183
2029568 - P 1 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht (meting) Wing Kee Zeedijk Amsterdam 139091 133131
1523183 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183
1523001 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183
0102998 - P 1 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht (meting) Wing Kee Zeedijk Amsterdam 139091 133131
0102005 - P 1 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht (meting) Wing Kee Zeedijk Amsterdam 139091 133131
0102023 - P 1 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht (meting) Wing Kee Zeedijk Amsterdam 139091 133131
0100791 - P 1 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht (meting) Wing Kee Zeedijk Amsterdam 139091 133131
0100711 - P 1 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht (meting) Wing Kee Zeedijk Amsterdam 139091 133131